ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST

8wines.com (Website") is een online wijnverkoopsite, eigendom van en wordt beheerd door 8Wines Czech Republic SRO, een bedrijf geregistreerd in Tsjechië ("Bedrijf", "Wij", "Ons", "Onze").

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden (""Voorwaarden""). Alle geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Tsjechië en de rechtspraktijk daarvan, onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Tsjechië. (Als u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, verlaat dan onmiddellijk onze website.)

Gerechtigdheid om de website te gebruiken

Deze Website is bedoeld voor gebruik door personen ouder dan 18 jaar. Door deze Website te gebruiken, te betreden of te bestellen, verklaart en garandeert u dat –

 1. u het recht, de bevoegdheid en de bekwaamheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan;
 2. u volwassen bent zoals van toepassing en gedefinieerd onder de Tsjechische wet, dat wil zeggen, 18 jaar of ouder bent;
 3. u houdt zich aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst;
 4. als u wijn koopt als geschenk, moet de persoon die de wijn ontvangt ten minste 18 jaar oud zijn;
 5. u zult geen wijn van deze Website kopen namens een minderjarige (een persoon jonger dan 18 jaar);
 6. U zult een minderjarige (een persoon jonger dan 18 jaar) geen toegang verlenen tot het materiaal op deze Website;
 7. uw gebruik van deze Website geen enkele toepasselijke wet, regel of verordening schendt.

Aanvaarding van bestellingen die op de Website worden geplaatst, geschiedt naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, een geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te weigeren.

Hoewel wij ernaar streven om de beschikbaarheid van alle producten die op deze website worden getoond te allen tijde te garanderen, kunnen wij de beschikbaarheid van alle artikelen of specifieke producten op onze website om welke reden dan ook niet garanderen. In het geval dat een product niet beschikbaar is wanneer u uw bestelling plaatst, zullen wij contact met u opnemen om ofwel een geschikte vervanging te kiezen, of een andere aanvaardbare regeling voor de voltooiing van uw bestelling.

Prijzen

 • De prijzen worden vermeld in meerdere valuta.

 • Alle prijzen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) voor bestellingen in de EU en verzending, tenzij anders vermeld. Voor leveringen buiten de EU is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om te bevestigen dat de wijn kan worden ingevoerd in het land van levering, en om alle lokale douanerechten en belastingen in verband met de zending te betalen. Neem contact op met uw lokale douaneautoriteiten voordat u de bestelling plaatst om te controleren of uw wijnbestelling in uw land van herkomst mag worden ingevoerd.

 • Wij streven ernaar dat alle prijsinformatie op deze Website accuraat en actueel is. Een fout in de prijs kan echter af en toe voorkomen. In een dergelijk geval zullen wij, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen en vragen of u uw bestelling wilt annuleren en volledige terugbetaling wilt eisen, ofwel doorgaan met de bestelling tegen de herziene prijs, in welk geval u het prijsverschil moet betalen. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw bestelling annuleren, en in een dergelijk geval zijn wij niet verplicht om goederen tegen de onjuiste prijs te leveren.

 • Wij behouden ons het recht voor om de prijs of de hoeveelheid van een product op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Een dergelijke verandering in prijs of hoeveelheid heeft echter geen invloed op de bestelling die reeds op de Website is geplaatst tegen de vorige prijs of hoeveelheid.

 • Alle leveringskosten zijn extra.

Bestellingen en betaling

 • Bestellingen worden pas als definitief beschouwd na ontvangst van de volledige betaling.

 • Wij aanvaarden de volgende betalingswijzen: Visa, MasterCard, Maestro, Amex en bankoverschrijvingen.

 • De factuur voor alle succesvolle bestellingen wordt onmiddellijk gegenereerd en verzonden naar het geregistreerde e-mailadres van de koper.

 • De details van de bestelling zijn beschikbaar in de rubriek "Winkelgeschiedenis" in de account van de gebruiker.

 • Alle bestellingen worden verwerkt met behulp van SSL-coderingstechnologie, de industriestandaard voor veilige online transacties. Alle financiële informatie van de koper wordt gecodeerd verzonden naar de derde betalingsgateway voor verdere verwerking. Wij slaan dus geen informatie op in onze systemen of gebouwen.

 • De op deze Website getoonde producten zijn eigendom van de Onderneming tot volledige betaling van de factuur, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De koper wordt echter verantwoordelijk voor de producten zodra deze zijn geleverd.

Promoties

Alle promotiecampagnes, met inbegrip van maar niet beperkt tot vouchers, kortingscodes, coupons, enz. zijn onderworpen aan de voorwaarden die bij de respectieve promotiecampagne horen. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die niet aan dit criterium voldoen te weigeren.

Beloningsprogramma

Het Rewards Programma biedt lidmaatschap en voordelen aan geregistreerde klanten naar eigen goeddunken van het Bedrijf.

Alleen meerderjarige personen kunnen zich inschrijven voor het Rewards Programma. De beloningspunten kunnen worden verdiend door alle geregistreerde klanten na het doen van een aankoop op de Website. De snelheid waarmee beloningspunten worden verdiend is 1 op 1. Klanten verdienen 1 punt voor elke euro die zij uitgeven aan hun aankopen. De beloning punten inwisselen tarief is 20 tot 1. Klanten kunnen hun punten inwisselen bij de kassa, waarbij de korting van 1 Euro 20 spaarpunten oplevert. Het maximum aantal punten dat per bestelling kan worden gebruikt is niet hoger dan 1000. De beloningspunten vervallen 45 dagen nadat ze aan de klant zijn toegekend.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de regels, procedures, voorwaarden, voordelen van het beloningsprogramma en de beloningsniveaus van het programma naar eigen goeddunken toe te voegen, te wijzigen, te verwijderen of anderszins te veranderen, met of zonder kennisgeving. De beloningspunten kunnen niet worden geruild, overgedragen of ingewisseld voor contant geld of enige andere vorm van krediet.

Levering

 1. De leveringskosten worden naast de prijs van het product vermeld.
 2. Het leveringsschema wordt geschat op het moment van de bestelling, afhankelijk van het type dienst en de aankomstbestemming.
 3. Alle bestellingen die voor 13.00 uur Midden-Europese Tijd (CET) worden geplaatst, worden de volgende werkdag verzonden. Daarom zullen de bestellingen die voor 13.00 uur (CET) op een vrijdag worden geplaatst, gewoonlijk op de volgende maandag worden verzonden.
 4. Alle bestellingen die in aanmerking komen voor levering op de volgende dag worden niet in het weekend geleverd. Indien u levering op zaterdag wenst, gelieve ons te contacteren met een specifiek verzoek. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, een dergelijke levering regelen.
 5. De bestellingen geplaatst op een zaterdag, zondag of Bank Holiday worden alleen verzonden op de volgende werkdag.
 6. Als een product niet beschikbaar is, zullen wij contact met u opnemen en ofwel een nieuwe leveringsdatum regelen of een geschikte vervanging overeenkomen.
 7. De leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijk koeriersbedrijf. Wij behouden ons echter het recht voor om het koeriersbedrijf van onze keuze te selecteren voor de leveringen.
 8. Voor zover mogelijk wordt u geacht de koerier persoonlijk in ontvangst te nemen. Indien u er echter voor kiest om uw bestelling bij een buurman achter te laten of ongetekend buiten uw pand te zetten, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies van het bestelde product.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van het bestelde product als gevolg van een daad van God, zoals natuurrampen (aardbeving, storm, regen, brand, overstroming, enz.); oorlog, oproer, burgerlijke onlusten, naleving van enig overheidsvoorschrift, enz.

Annulering

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u 8wines.com Tel. +420 702 073 155, e-mail: [email protected] van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring per post of e-mail. Vermeld in de annuleringsmededeling duidelijk uw naam, bestelnummer en aankoopdatum. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken. Als u gedurende langere tijd niet beschikbaar was om de goederen fysiek in ontvangst te nemen van de vervoerder en de goederen naar ons worden teruggestuurd, worden de volledige kosten van de verzending in mindering gebracht op uw terugbetaling.

Indien u dit contract binnen 14 dagen herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij verrichten de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw herroeping van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourzendingen en terugbetalingen

Door de koper ontvangen beschadigde of defecte wijnen kunnen volledig worden geretourneerd 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Wij bieden u de mogelijkheid van terugbetaling of omruiling (indien beschikbaar) van de wijn, mits het gebrekkige product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract heeft meegedeeld, aan ons wordt teruggezonden in dezelfde staat als waarin de koper het oorspronkelijk heeft ontvangen.Het teruggezonden product moet worden verzonden in de originele doos waarin u uw bestelling heeft ontvangen.

De terugbetalingen voor geannuleerde bestellingen worden verwerkt binnen 30 dagen na ontvangst van het defecte product. Terugbetaling of omruiling van wijn is afhankelijk van de controle van het geretourneerde product.

Als wijnen tijdens het transport beschadigd zijn, neem dan binnen 10 dagen na levering contact met ons op, met een beschrijving van de schade en foto's (originele doos met transportetiket en beschadigde fles).

Het bovenstaande retour- en annuleringsbeleid heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Eigendomsrechten op de inhoud van de website

De Website bevat de tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video, geluiden, muzikale werken, werken van auteurschap of andere materialen (gezamenlijk "Content") die eigendom zijn van het Bedrijf. Deze Inhoud wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten met betrekking tot de Intellectuele Eigendom, en het Bedrijf bezit en behoudt alle rechten op de Inhoud van de Website. Wij verlenen u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Inhoud van de Website (met uitzondering van eventuele softwarecode) te reproduceren en weer te geven, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik in verband met het bekijken van de Website en het gebruik van de functies en diensten van de Website.

Do's en Don'ts

U mag de Website niet gebruiken voor handelingen die –

 • onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, obsceen, smadelijk, inbreuk makend op andermans privacy, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 • die mensen op een seksuele of gewelddadige manier uitbuiten;
 • die naaktheid, geweld of aanstootgevend onderwerp bevat of een link bevat naar een website voor volwassenen;
 • waarbij minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op enigerlei wijze betrokken zijn;
 • de imitatie van een persoon of entiteit of het valselijk vermelden of anderszins verkeerd voorstellen van de band van de gebruiker met een persoon of entiteit;
 • inbreuk op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten ("Rechten") van enige partij;
 • verzending van "junk mail", "kettingbrieven", of ongevraagde massamailing, instant messaging of spamming;
 • het verzenden of anderszins beschikbaar maken van materiaal dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken;
 • de normale dialoogstroom verstoren, een scherm sneller laten "scrollen" dan andere gebruikers van de Website kunnen typen, of anderszins handelen op een wijze die het vermogen van andere gebruikers om in real time uitwisselingen te doen, negatief beïnvloedt;
 • commerciële activiteiten en/of verkoop zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame of piramidespelen;
 • de Website of servers of netwerken verbonden met de Website te verstoren of te verstoren, of ongehoorzaam te zijn aan eisen, procedures, beleid of voorschriften van netwerken verbonden met de Website;
 • het schenden van iemands privacy;
 • het schenden of misbruiken van de gebruiksvoorwaarden van de beloningspunten
 • het opzettelijk of onopzettelijk schenden van enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet en enige regelgeving met kracht van wet;

Copyright Beleid

Wij respecteren de Intellectuele Eigendomsrechten van de Rechthebbenden en wij moedigen de gebruikers van deze Website aan om de rechten van de Rechthebbenden te respecteren. Elk materiaal dat inbreuk maakt op de auteursrechten van een andere persoon is ten strengste verboden op de website. Elke gebruiker die het strikte auteursrechtenbeleid overtreedt, kan zijn/haar account op de website beëindigen.

De gebruiker zal een kennisgeving ontvangen indien hij/zij het auteursrecht van een persoon schendt. Indien hij geen gevolg geeft aan die kennisgeving of de overtreding herhaalt, zal zijn account onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving worden beëindigd.

Privacy

Het gebruik van deze Website valt onder ons Privacybeleid, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd na elektronische kennisgeving aan u. U wordt verzocht ons Privacybeleid te lezen en ermee in te stemmen door hier te klikken.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord het Bedrijf en zijn dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, functionarissen, agenten, co-branders of andere partners en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website, uw verbinding met de Website, uw schending van deze Overeenkomst, uw schending van rechten van een ander, of enig ander verlies geleden door het Bedrijf als gevolg van uw directe of indirecte gedrag.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover deze voorwaarden wettelijk zijn toegestaan, is het Bedrijf in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of punitieve schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit uw gebruik van deze website, zelfs als het Bedrijf is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande iets anders in deze voorwaarden en de vorm van actie, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf uitsluitend beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald als gevolg van uw gebruik van deze website.

Wijzigingen aan de website

Wij behouden ons het recht voor de Website (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving, op elk moment en van tijd tot tijd. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Website.

Transacties met adverteerders

Wij wijzen uw communicatie of daaropvolgende transacties met de adverteerders of promotors die u op of via de Website vindt af, inclusief betaling en/of levering van gerelateerde goederen of diensten, en/of enige andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de Website.

Andere disclaimers

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige inhoud die op de website is geplaatst, ongeacht of deze is veroorzaakt door gebruikers van de website of door de apparatuur of programmering die is verbonden met of wordt gebruikt op de website;
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of transmissie, communicatielijnstoringen, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of wijziging van gebruikerscommunicatie;
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, computer-onlinesystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, storingen van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of op een website of een combinatie daarvan, inclusief letsel of schade aan gebruikers en/of leden of aan de computer van een andere persoon in verband met of als gevolg van deelname aan of het downloaden van materiaal in verband met deze Website;
 • Deze Website wordt aangeboden op een "as is and as available" basis en wij wijzen iedere garantie van geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af;
 • Wij kunnen en willen geen specifieke resultaten garanderen van het gebruik van de Website;
 • Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van de Website creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is vermeld.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met deze voorwaarden en/of als gevolg van uw gebruik van deze website zijn onderworpen aan de wetten van Tsjechië , zoals geïnterpreteerd en uitgevoerd, en aan de exclusieve jurisdictie van de Tsjechische rechtbanken als u een handelaar bent.

Wijzigingen van deze overeenkomst

Deze Overeenkomst is onderworpen aan wijzigingen of veranderingen naar eigen goeddunken van het Bedrijf, zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Uw voortdurend gebruik van de Website betekent uw impliciete instemming met de gewijzigde Overeenkomst. Daarom adviseren wij u met klem deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Diversen

Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Website.

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Overeenkomst door het Bedrijf zal niet gelden als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

De sectietitels in deze Overeenkomst dienen slechts voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking.

Deze Overeenkomst geldt voor zover de wet dat toestaat. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Overeenkomst en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Ons contacteren

Indien u opheldering en/of informatie wenst, neem dan gerust contact met ons op:

8Wines SRO

Radlická 112/22, Smichov

15000 Praha 5

Tsjechië

+420 702 073 155

E-mail: [email protected]